Emotieregulatietherapie

Emotieregulatietraining

Emotieregulatietraining (ERT) is een protocollaire behandeling voor emotieregulatieproblemen.

Voor jongeren in de problemen

ERT is bedoeld voor jongeren die hun gedrag en emoties moeilijk kunnen reguleren. Ze komen hierdoor regelmatig in de problemen en doen vaak een groot (emotioneel) beroep op hun omgeving en op de hulpverlening. Hun stoornis uit zich bijvoorbeeld in relationele problemen, frequente conflicten, een moeizaam verlopende schoolgang of zelfbeschadigend gedrag.

Emoties en gedrag onder controle

Het doel van de training is om jongeren te leren hun emoties en gedrag beter onder controle te krijgen. Bovendien leren de jongeren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en ontwikkelen ze vaardigheden om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen. Zo leren ze inzien dat ze onder de meeste omstandigheden keuzemogelijkheden hebben. Daarnaast wordt er gewerkt met verschillende ontspanningsoefeningen en afleidingstechnieken.

Het programma

De training bestaat uit de volgende onderdelen: uitleg over emotieregulatieproblemen, het aanleren van emotieregulatievaardigheden, jezelf leren kennen en het ontwikkelen van een leefstijl waarbij emotionele buien zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 

Bij de training behoort een cursusboek.