Bemer-therapie

Fysische vaatbehandeling BEMER® 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij

Ciska Beyer
Merwedeplantsoen 142
2105VP Heemstede
0615-586885

Effect op de microcirculatie

Op basis van jarenlang onderzoek heeft BEMER-research baanbrekende inzichten in de bioritmiek van lokale en overkoepelende regulatieprocessen in de microcirculatie verworven. De kern van de fysische vaatbehandeling BEMER® is een meerdimensionale signaalstructuur, die de beperkte of verstoorde microcirculatie effectief stimuleert. Deze ondersteunt een van de belangrijkste lichaamseigen regelmechanismen voor preventie, genezings-, herstel- en regeneratieprocessen en kan effectief complementair worden ingezet voor:

 • Betere aan- en afvoer van en naar organen en weefsels
 • Ondersteuning bij het genezen van wonden en sportblessures
 • Ondersteuning van het immuunsysteem
 • Vermindering van de vatbaarheid voor infecties
 • Vermindering van de gevolgen van stress
 • Verbetering van het lichamelijke en geestelijke prestatievermogen
 • Verhoging van de maximale belastbaarheid
 • Verkorting van de regeneratietijd bij sporttraining
 • Verbetering van de effectiviteit van trainingen
 • Verkleinen van de kans op blessures
 • bij het sporten
 

Microcirculatie

 

De microcirculatie is de functioneel belangrijkste component van de menselijke bloedsomloop en vindt plaats in het fijne en zeer wijd vertakte netwerk van de kleinste bloedvaten. Hier vervult hij vitale transporttaken: de microcirculatie voorziet weefsels en organen van zuurstof en voedingsstoffen, voert eindproducten van de stofwisseling af en stimuleert het immuunsysteem.

 

Lichaamseigen zelfgenezende processen ::

 

Natuurlijke, lichaamseigen regulatiemechanismen zorgen altijd voor de optimale aanpassing aan veranderingen in onze leefomgeving (temperatuur, water, lucht, voeding). Daardoor wordt gegarandeerd dat ons organisme altijd zo goed mogelijk functioneert. Hiertoe behoort ook dat het lichaam bij een eventuele overbelasting van de regulatieprocessen (ziekte) zelf probeert om ontstane 'storingen' te verhelpen. 

De BEMER-behandeling ondersteunt deze reparatieactiviteiten (het herstelproces) van ons lichaam door de arbeidsomstandigheden van alle cellen die hieraan bijdragen te verbeteren – een verbeterde microcirculatie is hier namelijk een basisvoorwaarde voor.

 

Backache / rugklachten

Are tensions and back pains the new widespread disease?

The dagger in the back: Around 90% of adults in the civilized countries are affected by this in the course of their lives. 50% of these have “low back pain”, in other words, pain in the area of the lumbar vertebra.

Those who are affected are recommended a “back friendly behavior”, especially when lifting and carrying heavy or bulky loads, and an ergonomically adapted workplace. Training of the muscles and special complementary exercises can contribute to relieving back pains according to expert opinions. The list of causes is varied and long: wear and tear due to old age, tension, lack of exercise, overload due to one-sided strain, or diseases of the spine.

 

 

Burnout 

Is the daily grind showing the strain – is it burnout?

Lack of time, deadline pressure, chronic conflicts, noise, worries, mobbing, excessive demands on performance, fear of failure, perfectionism as well as sensory overload are unfortunately part of the everyday life of many people and can lead to burn-out. 
The term “burn-out” describes a physical, mental and emotional condition of exhaustion due to professional or mental overload. Symptoms that can occur are: a withdrawal from social contacts, obvious behavioral changes, a feeling of worthlessness, increasing anxiety, a sense of inner emptiness, depression, indifference, hopelessness, exhaustion, and a lack of prospects.

 

Not even BEMER can prevent burnout or cure it. However BEMER promotes circulation in the smallest blood vessels and supports your body during important tasks: for example, relaxation, sleep, and regenerating as well as in creating physical and mental power reserves.

 

Immuunsysteem

 

Het immuunsysteem is een complex netwerk in het lichaam dat in de vorm van 'mobiele eenheden' met behulp van een slim verdedigingssysteem ca. 90% van alle infecties en allerlei andere aanvallen op de gezondheid afweert. Dit zijn bijvoorbeeld aanvallen door bacteriën, virussen, tumorcellen, toxines, wormen en schimmels. Een deel van dit gecompliceerde verdedigingsmechanisme zijn de witte bloedlichaampjes, de zogeheten leukocyten. Ze komen in vrijwel het hele lichaam voor en worden bij een ziekte of andere aanvallen op de gezondheid aangestuurd door informatieproteïnen of transmitters. Ondanks deze grote verdedigingskracht kan ook het immuunsysteem zelf worden aangevallen. Ziekten en infecties beïnvloeden het immuunsysteem, evenals toxines in het milieu, slechte voeding, drugs, alcohol, te weinig slaap of te veel stress.

 

Diabetes

BEMER & Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is a metabolic disorder leading to the malfunctioning of blood sugar level regulation. The blood sugar level rises especially after foods rich in carbohydrates have been consumed. The hormone insulin is then produced, which speeds up the transport of glucose to the cells, thereby lowering the blood sugar level. In cases of type 1 diabetes, there are insufficient levels of insulin due to the destruction of those cells producing insulin. In contrast, type 2 diabetes is characterized by increasing insensitivity of the cells towards insulin.Diabetics often suffer from various accompanying and secondary diseases, in particular of the nerves and blood vessels and also of organs such as the heart, brain, kidneys and eyes. When diabetics have wounds, these generally do not heal as well.

 

Diabetes is not curable in most cases. By improving circulation in the smallest blood vessels BEMER can improve many symptoms of the disease and the quality of life generally.

 

Broken bones

Things could be a lot worse!

When a bone is fractured (broken bone) the surrounding tissue can also be injured, to differing extents. The most frequently occurring injuries of this type are broken wrist bones, feet and toes, ankles, the shoulder area (collarbone and head of upper arm), as well as, in persons of a certain age, fractures of the spine and hip joint. In principle, therapeutic procedure for broken bones follows the same pattern: the bones are fixated in the most stable way possible, so that they can “rest” and grow back together. Technical advances from the stable invasive fixation of bone fragments using plates or screws mean that the chances of the body being able to heal and repair itself have considerably increased.

 

So things could be a lot worse! Even if they are bad, we don’t have to resort to “reinforcing” broken bones; the body’s own natural healing processes will do the work. BEMER encourages circulation in the smallest blood vessels and thus provides a significant basis for healing and recovery. 

 

 

Stress

 

Op het werk, thuis, binnen het gezin, door de omgeving of zelfs in de vrije tijd: stress maakt een mens ziek. Het heeft gevolgen op de staat van het lichaam en kan allerlei negatieve effecten veroorzaken. Stress kan tot een verhoogde concentratie van adrenaline, noradrenaline of cortisol in het bloed leiden, wat op lange termijn schade aan de bloedvaten veroorzaakt. Bovendien wijzen de resultaten van diverse onderzoeken erop dat psychosociale stress een risicofactor voor hartaandoeningen is.

 

Infectie 
 

Onder infecties verstaat men het binnendringen van plantaardige of dierlijke ziekteverwekkers in het lichaam. Een infectie kan onder andere ontstaan via aanraking (contactinfectie), de mond (contactbesmetting en voedingsinfectie), inademing (inhalatie-infectie, druppeltjesinfectie), insectenbeten en wonden (wondinfectie). Tegen veel van deze ziekteverwekkers is het lichaam van nature bestand, zodat de ziekte niet echt doorzet. Is dit verdedigingsmechanisme echter niet aanwezig, of verstoord, dan vermenigvuldigen de ziekteverwekkers zich in het organisme. De periode tussen het binnendringen in het lichaam en het uitbreken van de ziekte noemt men incubatietijd.

 

Ontzuring

 

Veel voedingsmiddelen worden tijdens de stofwisselingsprocessen omgezet in zuren en worden opgeslagen in cellen en in het bindweefsel. Als we te veel of verkeerd eten, of kampen met stress, wordt de zuurgraad te hoog. Ons lichaam reageert op een specifieke manier om de te hoge zuurtoevoer of een constante onbalans tussen zuren en basen tegen te gaan, die ertoe leidt dat we ons niet prettig voelen en die de kans op beschavingsziekten zoals een hartinfarct, beroerte en kanker vergroot. 'Ontzuring' betekent dat de overtollige zuren in het lichaam via de urine worden afgescheiden.

 

Vrije radicalen

 

Vrije radicalen zijn agressieve zuurstofverbindingen in het lichaam die natuurlijke processen verstoren, het verouderingsproces in de hersenen beïnvloeden en onder andere verantwoordelijk kunnen zijn voor reuma, hart- en vaatziekten en kanker.

 

Celstofwisseling

 

De stofwisseling beschrijft het proces van opname, transport en chemische omzetting van stoffen in een organisme en de daarop volgende afgifte van de hieruit ontstane eindproducten aan de omgeving. De biochemische processen van de stofwisseling worden gebruikt voor het opbouwen en in stand houden van de lichaamssubstantie (bouwstofwisseling) en het produceren van energie (energiestofwisseling) en daarmee het in stand houden van de lichaamsfuncties.

 

Scientifically proven

The new BEMER treatment system represents the most researched and most effective physical treatment method used in complementary and preventative medicine today.

The new BEMER signal has been developed even further and modified according to the latest findings on the biorhythm of local and primary regulatory processes associated with microcirculation (physical treatment method). It now stimulates the restricted or impaired microcirculation of organs even better than before.

The specific temporary signal order and structure of the electromagnetic field with a low flux density are crucial in effectively stimulating the mechanism for regulating microcirculation.

PatentsEP-B-0995463, WO 2008/025731 A1, WO 2011/023634 A1 and WO 2011/023635

BEMER is an officially approved medical device in EU, class IIa (93/42EEC ja CE0483).


During the past 15 years, 46 publications have been developed and there are four scientific studies about BEMER therapy in PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).

Long-term effects of Bio-Electromagnetic-Energy Regulation therapy on fatigue in patients with multiple sclerosis.
Ziemssen T, Piatkowski J, Haase R.
Altern Ther Health Med. 2011 Nov-Dec;17(6):22-8.
PMID: 22314716

Synergistic effect of EMF-BEMER-type pulsed weak electromagnetic field and HPMA-bound doxorubicin on mouse EL4 T-cell lymphoma.
Říhová B, Etrych T, Šírová M, Tomala J, Ulbrich K, Kovář M.
J Drug Target. 2011 Dec;19(10):890-9. Epub 2011 Oct 10.
PMID: 21981636

Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: a randomized, double-blind controlled trial.
Piatkowski J, Kern S, Ziemssen T.
J Altern Complement Med. 2009 May;15(5):507-11.
PMID: 19422286

Effects of weak, low-frequency pulsed electromagnetic fields (BEMER type) on gene expression of human mesenchymal stem cells and chondrocytes: an in vitro study.
Walther M, Mayer F, Kafka W, Schütze N.
Electromagn Biol Med. 2007;26(3):179-90.
PMID:  17886005

Voor meer info: www.bemer.nl