Consortio Vocale Briela

 

Consortio Vocale Briela is opgericht in het najaar van 2001.

Vier heren die zich nauw verbonden voelden met muziek en dan m.n. zang sloegen de handen ineen en vormden het herenkwartet Consortio Vocale Briela.

Aren Grootenboer (1e tenor), Erik Grootenboer (2e tenor), Jan van Seters (counter-tenor) en Kees Zwaan (bas) storten zich op repertoire wat a capella door 4 heren gezongen kon worden. Het repertoire bestond uit laat-Middeleeuwse muziek en later uit de Renaissance en vroeg-Barok.

Consortio trad op in kerken op Goeree-Overflakkee, op Voorne-Putten, maar ook buiten deze regio’s. Ook verleende zij haar medewerking aan bepaalde evenementen, zoals de opening van het Paramedisch Centrum in Brielle.

In een later stadium heeft Hans van Heemst de plaats van Erik Grootenboer ingenomen.

Nagenoeg wekelijks werd er gerepeteerd, maar werd er ook gediscussieerd. De repetities vonden plaats in de praktijk van de praktijkruimte van Kees Zwaan en bij Aren Grootenboer.

Na het overlijden van Aren is het ensemble nog als trio doorgegaan om uiteindelijk als projectkoor door te gaan.

Consortio was actief bij masterclasses van Jeremy Jackman, David Hurley en kon terugvallen op de adviezen van o.a. Nigel Perrin.

In 2015 en 2016 organiseerde Consortio concerten i.s.m. de Engelse zangersorganisatie Run by Singers Ltd. Dit deed zij o.a. met instrumentalisten als Jurgen van Oostenbrugge en zijn kwartet.

Voor 2020 stond een uitwisseling gepland met de Norwich Philharmonic met als titel ‘Bach in Brielle’. Helaas kwam de effectuering van dit project vanwege corona tot nu toe tot niets.

Voor 2022 staat o.a. een concert gepland op 26 februari i.s.m. Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis met werken van Orlando di Lasso, Thomas Luis da Victoria en William Byrd. Voor 2022 zijn er ook plannen voor concerten samen met Cappella Gabrielli o.l.v. Maarten Michielsen met muziek van Jean Richafort en Josquin des Prez. In de toekomst is een vervolg van projecten met Run by Singers zeker niet uitgesloten.